Heb je je ingeschreven en kun je om welke reden dan ook niet deelnemen aan ‘Samantha’s Trainingskamp’? Dan vragen we je om Samantha’s Trainingskamp zo spoedig mogelijk schriftelijk (Samantha’s Trainingskamp, Postadres: Concordiastraat 63, 7941 EG) op de hoogte te stellen.

Het kan gebeuren dat je door ziekte of ongeschiktheid van je paard/pony niet aan de trainingskampen deel kunt nemen. Hiervoor heeft Samantha’s Trainingskamp een annuleringsservice opgesteld. Door gebruik te maken van de annuleringsservice kun je op vertoon van een dierenartsverklaring of medische indicatie annuleren in de weken voorafgaand aan de ‘Samantha’s Trainingskamp’.

De kosten van de annuleringsservice bedraagt €17,50 en bij het afsluiten ervan moet je altijd, ook bij vroegtijdige annulering, deze kosten betalen. Wij raden je aan van deze service gebruik te maken, omdat een ongeluk of blessure vaak reden zijn voor afmelding. Als je gebruik wilt maken van deze service kun je dit bij de inschrijving aangeven. Als je geen gebruik maakt van de service moet je bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag betalen.

Aanpassing regels over annuleren uit de Algemene Voorwaarden van Samantha’s Trainingskamp:

1. Samantha’s Trainingskamp behoudt zich het recht voor om wegens bijzondere omstandigheden de data en/of locatie voor de activiteit te wijzigen of de activiteit geen doorgang te laten vinden, zonder dat in die gevallen de deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade. Eventuele vooruitbetalingen van de deelnemer worden door Samantha’s Trainingskamp gerestitueerd.

2. Een activiteit kan door een deelnemer die geen afdoende annuleringsverzekering heeft afgesloten worden geannuleerd. Bij annulering brengen wij de volgende kosten in rekening: 

  • Tot 42 dagen tot aanvang: 15% van de inschrijfsom
  • 41 tot 21 dagen tot aanvang: 30% van de inschrijfsom
  • 20 tot 14 dagen tot aanvang: 50% van de inschrijfsom
  • 13 tot 5 dagen tot aanvang: 75% van de inschrijfsom
  • 4 t/m na aankomstdag tot aanvang: 100% van de inschrijfsom

Bij voortijdig vertrek van de deelnemer, ongeacht de oorzaak, volgt geen restitutie van het (resterende) bedrag.

3. Voor deelnemers die gebruik hebben gemaakt van de annuleringsservice, geldt dat op vertoon van een dierenartsverklaring en/of medische verklaring annuleren voorafgaand aan de activiteit waarvoor is ingeschreven mogelijk is en men het gehele inschrijfbedrag retour krijgt.

4. De financiële afhandeling van de annuleringen benoemd in artikel 2 wordt in de twee weken na afloop van de activiteit door Samantha’s Trainingskamp afgehandeld. Restitutie van punt 2 volgt binnen twee weken na melding.

Door het opstellen van deze annuleringsvoorwaarden vervalt artikel 12 van de Algemene Leveringsvoorwaarden van Samantha’s Trainingskamp.